12V120N-0987199334

  • Cú pháp SMS: 12V120N 0987199334 gửi 9123
  • Giá: 1.440.000đ
  • Dung lượng: 1.440Gb / 360 ngày
  • Data: 04Gb/ngày
  • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
  • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút

Uncategorized