12umax50n-0987199334

  • Cú pháp SMS: 12UMAX50N 0987199334 gửi 9123
  • Giá: 600.000đ
  • Dung lượng: 60Gb / 360 ngày
  • Data: 05GB/30ngày
  • Hết lưu lượng: tốc độ 03Mbs
  • Hết lưu lượng: truy cập Faceb, Youtube,... bình thường

Uncategorized