Danh sách sản phẩm

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị đối tác uy tín số 01 của Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom)
Chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ giải pháp online tới khách hàng nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất trên nền tảng 4G và 5G theo từng gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Để đăng ký vui lòng soạn tin theo cú pháp
TÊN GÓI CƯỚC (dấu cách) 332557000 gửi 9123
Hoặc chọn ĐĂNG KÝ tại các gói cước dưới đây
(Ví dụ: ST150K 332557000 gửi 9123)
Trong đó 332557000 là mã Doanh nghiệp Ủy quyền Cung cấp Dịch vụ Viễn thông

 

GÓI CƯỚC HOT

icon

ST150K
 • 150.000đ
 • 90Gb / 30 ngày
 • Data: 03Gb/ngày
 • LifeBox: Miễn phí 25Gb
ST120K
 • 120.000đ
 • 60Gb / 30 ngày
 • Data: 02Gb/ngày
 • LifeBOX (gói Vip1): Miễn phí 25GB
ST90K
 • 90.000đ
 • 30Gb / 30 ngày
 • Data: 01Gb/ngày
 • TikTok: Miễn phí
ST70K
 • 70.000đ
 • 15Gb / 30 ngày
 • Data: 500MB/ngày
 • TikTok: Miễn phí
ST30K
 • 30.000đ
 • 07 Gb / 07 ngày
 • Data: 07Gb/07ngày
 • :
ST15K
 • 15.000đ
 • 03 Gb / 03 ngày
 • Data: 03Gb/03ngày
 • :
ST10K
 • 10.000 đ
 • 02 Gb / trong ngày
 • Data: 02Gb đến 24h00 ngày
 • :
V7C
 • 7.000đ
 • 500Mb / 24h00 ngày đăng ký
 • Data: 500Mb
 • Gọi nội mạng: Miễn phí 50 phút

GÓI CƯỚC COMBO ( THOẠI + DATA)

icon

V200C
 • 200.000đ
 • 120Gb / 30 ngày
 • Data: 04Gb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
V150C
 • 150.000đ
 • 90Gb / 30 ngày
 • Data: 03Gb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
V120C
 • 120.000đ
 • 60Gb / 30 ngày
 • Data: 02Gb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
V120N
 • 120.000đ
 • 120Gb / 30 ngày
 • Data: 04Gb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
V90C
 • 90.000đ
 • 30Gb / 30 ngày
 • Data: 01Gb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
V70C
 • 70.000đ
 • 15Gb / 30 ngày
 • Data: 500Mb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 10 phút
V50C
 • 50.000đ
 • 03Gb / 30 ngày
 • Data: 03Gb/30ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 10 phút
V120
 • 120.000đ
 • 60Gb / 30 ngày
 • Data: 02Gb/ngày
 • Nội mạng: Miễn phí < 20 phút

GÓI CƯỚC SIÊU ƯU ĐÃI DATA

icon

ST150K
 • 150.000đ
 • 90Gb / 30 ngày
 • Data: 03Gb/ngày
 • LifeBox: Miễn phí 25Gb
ST120K
 • 120.000đ
 • 60Gb / 30 ngày
 • Data: 02Gb/ngày
 • LifeBOX (gói Vip1): Miễn phí 25GB
ST90K
 • 90.000đ
 • 30Gb / 30 ngày
 • Data: 01Gb/ngày
 • TikTok: Miễn phí
ST70K
 • 70.000đ
 • 15Gb / 30 ngày
 • Data: 500MB/ngày
 • TikTok: Miễn phí
Umax50N
 • 50.000đ
 • 5GB / 30 ngày
 • Data: 05GB/30ngày
 • Hết lưu lượng: tốc độ 03Mbs
ST70
 • 70.000đ
 • 30Gb / 30 ngày
 • Data: 01Gb/ngày
 • :

GÓI CƯỚC CHU KỲ DÀI

icon

12V120
 • 1.440.000đ
 • 720Gb / 360 ngày
 • Data: 2Gb/ngày
 • Nội mạng: Miễn phí <20phút
6V120
 • 720.000đ
 • 360Gb / 180 ngày
 • Data: 2Gb/ngày
 • Nội mạng: Miến phí <20 phút
3V120C
 • 360.000đ
 • 60Gb / 30 ngày
 • Data: 02Gb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
3V90C
 • 270.000đ
 • 30Gb / 30 ngày
 • Data: 01Gb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
3V70C
 • 210.000đ
 • 15Gb / 30 ngày
 • Data: 500Mb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 10 phút
3V50C
 • 150.000đ
 • 03Gb / 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 10 phút
 • :
12V120N
 • 1.440.000đ
 • 1.440Gb / 360 ngày
 • Data: 04Gb/ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
12Umax50N
 • 600.000đ
 • 60Gb / 360 ngày
 • Data: 05GB/30ngày
 • Hết lưu lượng: tốc độ 03Mbs

GÓI CƯỚC CƠ BẢN

icon

Umax300
 • 300.000đ
 • 30Gb / 30 ngày
 • Data: 30Gb/30ngày
 • Vượt lưu lương: Tốc độ 1Mbps
Mimax200
 • 200.000đ
 • 15Gb / 30 ngày
 • Data: 15Gb/30ngày
 • Tặng thêm: 03Gb sử dụng ONME
Mimax125
 • 125.000đ
 • 08 Gb / 30 ngày
 • Data: 08Gb/30ngày
 • Tặng thêm: 03Gb sử dụng ONME
Mimax90
 • 90.000đ
 • 05Gb / 30 ngày
 • Data: 05Gb/30ngày
 • Tặng thêm: 03Gb sử dụng ONME
Mimax70
 • 70.000đ
 • 03Gb / 30 ngày
 • Data: 03Gb/30ngày
 • Tặng thêm: 03Gb sử dụng ONME
Mimax35
 • 35.000đ
 • 1.2Gb / 30 ngày
 • Data: 1.2Gb/30ngày
 • :

GÓI CƯỚC NGẮN NGÀY

icon

eST120
 • 120.000 đ
 • 28Gb / 28 ngày
 • Data: 28Gb/28ngày
 • Data Liên quân Mobile: Miến phí
eST30
 • 30.000 đ
 • 07 GB / 07 ngày
 • Data: 07Gb/07ngày
 • Data Liên quân Mobile: Miễn phí
ST30K
 • 30.000đ
 • 07 Gb / 07 ngày
 • Data: 07Gb/07ngày
 • :
ST15K
 • 15.000đ
 • 03 Gb / 03 ngày
 • Data: 03Gb/03ngày
 • :
ST10K
 • 10.000 đ
 • 02 Gb / trong ngày
 • Data: 02Gb đến 24h00 ngày
 • :
V7C
 • 7.000đ
 • 500Mb / 24h00 ngày đăng ký
 • Data: 500Mb
 • Gọi nội mạng: Miễn phí 50 phút
ST5K
 • 5.000đ
 • 500 Mb / trong ngày
 • Data: 500Mb đến 24h00 ngày
 • :

GÓI CƯỚC DCOM

icon

D900
 • 900.000đ
 • 94Gb / 360 ngày
 • Data: 07Gb/30ngày
 • Vượt lưu lượng: Tốc độ thường
D500
 • 500.000đ
 • 48Gb / 360 ngày
 • Data: 04Gb/30ngày
 • Vượt lưu lượng: Tốc độ thường
D500u
 • 500.000đ
 • 48Gb / 180 ngày
 • Data: 08Gb/30ngày
 • Vượt lưu lượng: Tốc độ thường
D200
 • 200.000đ
 • 20Gb / 30 ngày
 • Data: 20Gb/30ngày
 • Vượt lưu lượng: Tốc độ thường
D70
 • 70.000đ
 • 7Gb / 30 ngày
 • Data: 07Gb/30ngày
 • Vượt lưu lượng: Tốc độ thường
D50
 • 50.000đ
 • 3.5Gb / 30 ngày
 • Data: 3.5Gb/30ngày
 • Vượt lưu lượng: Tốc độ thường
D30
 • 30.000đ
 • 2.5Gb / 30 ngày
 • Data: 2.5Gb/30ngày
 • Vượt lưu lượng: phí 9,76đ/50KB

GÓI CƯỚC TRẢ SAU

icon

T100
 • 100.000đ
 • Miễn phí thoại / tháng
 • Gọi nội mạng: 1000 phút
 • Gọi ngoại mạng: 50 phút
B100N
 • 100.000đ
 • Gói combo / tháng
 • Gọi: 1000 phút nội mạng,...
 • Data truy cập: 03Gb
V160K
 • 160.000đ
 • Gói combo / tháng
 • Gọi nội mạng: Miễn phí < 20 phút
 • Data truy cập: 02Gb/ngày
V200K
 • 200.000đ
 • Gói combo / tháng
 • Gọi : Miễn phí < 20 phút
 • Data truy cập: 03Gb/ngày